Polska Fundacja Paraolimpijska

#SOLIDARNIZUKRAINĄ

Pomagamy Ukrainie!

Fundacja na co dzień wspiera ideę i sport paraolimpijski. Statut fundacji obejmuje także szeroko pojętą działalność charytatywną, w tym również pomoc uchodźcom.

To szczególnie trudny czas dlatego również my angażujemy nasze siły aby skutecznie pomóc uchodźcom z Ukrainy. W tym celu podejmujemy działania korzystając ze wsparcia skupionych wokół idei paraolimpijskiej sportowców oraz przyjaciół naszej Fundacji, a także doświadczonego partnera jakim jest Caritas Polska.

Obecnie Fundacja w jednym z ośrodków w Ciechocinku przyjmuje prawie 40 uchodźców, w tym małe dzieci, osoby z niepełnosprawnościami a także samotne matki. Liczymy na możliwość objęcia opieką większej liczby potrzebujących.

Fundacja, włączając się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, udostępniła subkonto, na które każdy może przekazać dobrowolną darowiznę z dopiskiem „darowizna Solidarni z Ukrainą”. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wsparcie ukraińskich uchodźców oraz pomoc Ukrainie.

Wpłacone środki zostaną przeznaczone także na zapewnienie naszym podopiecznym godnego pobytu w tych najtrudniejszych dla nich czasach w naszym kraju.

Numer subkonta Polskiej Fundacji Paraolimpijskiej

41 1600 1462 1028 6911 2000 0003

Prosimy w tytule przelewu wpisać darowizna Solidarni z Ukrainą”.

POLSKA FUNDACJA PARAOLIMPIJSKA

Polska Fundacja Paraolimpijska prowadzi niezależnie projekty promujące sport paraolimpijski i ideę paraolimpijską. Swoje cele realizuje poprzez działalność wydawniczą, produkcje filmów dokumentalnych i prowadzenie dokumentacji startów polskich sportowców niepełnosprawnych.

O nas

Władze fundacji

Izabela Emilia Kikolska - Prezes Fundacji

Zakres prowadzonej działalności Polskiej Fundacji Paraolimpijskiej:

1.  wszechstronna działalność na rzecz rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
2. wszechstronna działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim sportu paraolimpijskiego,
3. wsparcie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w zakresie realizowanych przez Komitet celów,
4. działalność w zakresie pomocy społecznej i działalność charytatywna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
5. działalność na rzecz promocji edukacji, zatrudniania i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
6. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
7. działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
8. działalność na rzecz aktywności osób starszych, w tym zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Ponadto Fundacja może podejmować zadania w zakresie:

9. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
10. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; upowszechnianie i ochrona praw konsumenta,
11. promocji i organizacji wolontariatu;
12. prowadzenie działalności zmierzającej do pełnej realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez wzmacnianie potencjału sektora organizacji pozarządowych i skuteczności działań tego sektora,
13. wszechstronna działalność na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizowanych, w szczególności  osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, więźniów, uchodźców i migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych;
14. wszechstronna działalność wspierająca rozwój i wspomagająca osoby oraz instytucje pracujące i działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizowanych, w szczególności  osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, więźniów, uchodźców i migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Nasze filmy

Igor Sikorski - slalom na medal
Film dokumentalny

Jest aktualnym wicemistrzem świata w slalomie gigancie i dwukrotnym uczestnikiem igrzysk paraolimpijskich. W Pjongczangu wywalczył w gigancie brąz. Czy w Pekinie uda się poprawić ten wynik? Poznajcie Igora Sikorskiego – jednego z najlepszych na świecie specjalistów od jazdy na monoski.

Nasze projekty

Najważniejsze projekty realizowane
w ostatnim okresie

Fundacja prowadzi szereg działań związanych z upowszechnianiem idei sportu paraolimpijskiego, udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym realizującym swoje sportowe pasje. wspiera seniorów oraz edukację dzieci i młodzieży. Aktywnie angażujemy się także w pomoc uchodźcom z Ukrainy a także wsparcie tych, którzy pozostali za naszą wschodnią granicą.

  • 2019. Produkcja filmu dokumentalnego SIŁACZKA o Justynie Kozdryk, polskiej zawodniczce niepełnosprawnej uprawiającej podnoszenie ciężarów, cykl 10 wystaw fotograficznych, książka „Sport Paraolimpijski” (ISBN 978-83-941728-8-6). Partner projektu:  Ministerstwo Sportu i Turystyki;
  • Senior Bezpieczny 2019, Zajęcia dla seniorów w zakresie bezpieczeństwa, kampania społeczna, projekt ogólnopolski. Partner pprojektu:  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
  • Sport Paraolimpijski – 2020 r. Sport Paraolimpijski – w drodze do Tokio” ISBN 978-83-957113-1-2, Film „Lucyna” o kulomiotce Lucynie Kornobys (premiera TVP Sport i TVP 3 – 31 grudnia 2020 r.), realizacja wystaw fotograficznych wirtualnych i realnych oraz kampania „Chcę Więcej!” w Onet. Partner projektu: Ministerstwo Sportu;
  • Projekt „E-Galeria” realizacja wydarzeń wirtualnych, w tym internetowe premiery filmów „Turniej”, „Natalia” i „Mistrzostwa” w ramach programu „Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury do obejrzenia m.in. na youtube.com/NicolausCopernicusObservatory, Partner projektu: Narodowe Centrum Kultury;
  • Projekt promocji sportu paraolimpijskiego. Produkcja filmów dokumentalnych o Dariuszu Penderze, Igorze Sikorskim. Realizacja dokumentacji na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. Wydawnictwo albumowe. Partner projektu:  Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu;
  • Projekt KIBICUJEMY POLSKIM PARAOLIMPIJCZYKOM, 2021-2022 projekt wspierający promocję polskich sportowców z niepełnosprawnościami startujących na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio oraz Pekinie. Główny partner Narodowy Instytut Wolności – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;
  • Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku – wsparcie polskich paraolimpijczyków, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Fundusz Solidarnościowy.

 

Fundacja prowadzi działalnością na rzecz promocji sportu osób z niepełnosprawnościami, zajmuje się edukacją oraz aktywnością osób starszych a także współpracuje z innymi organizacjami w związku z realizacją swoich statutowych celów. Prowadzi działalność wydawniczą oraz produkuje filmy dokumentalne. Prowadzi wykłady, zajęcia, warsztaty. Organizuje wystawy fotograficzne prezentujące największe osiągnięcia polskich paraolimpijczyków.

Poniżej linki do przykładowych działań Fundacji:

 

Działania Fundacji relacjonowane są przez media publiczne, prywatne oraz społecznościowe. Wnioskodawca działania kieruje do szerokich grup. Niektóre ze swoich działań kieruje do zdefiniowanych węższych grup odbiorców. Projekt Senior Bezpieczny skierowany jest do seniorów, których Fundacja aktywizuje w zakresie aktywności ruchowej, intelektualnej a także w zakresie bezpieczeństwa beneficjentów.


Produkcje Fundacji prezentowane są na antenach TVP (w tym TVP 1, TVP 2, TVP Sport, TVP 3) były emitowane ponad sto razy (11 premier filmowych w TVP). Fundacja w latach 2016-2020 zorganizowała ponad 90 wystaw dotyczących sukcesów polskich paraolimpijczyków. Wyprodukowała również filmy dokumentalne pt. „Siłacz”, „Mistrz”, „Mistrzostwa”, „Siłaczka” i „Lucyna”. Wspomagała realizacje filmów „Natalia”, „Rafał Wilk – Człowiek ze Stali” i „Alicja Fiodorow Droga do Rio”. Filmy te wielokrotnie były i są emitowane na antenach TVP, w tym na antenie TVP Sport.

Fundacja prowadzi działalność wydawniczą.
Realizuje tez kampanie społeczne. Twarzami naszej kampanii dot. bezpieczeństwa seniorów od 5 lat jest Tomasz Majewski (mistrz olimpijski w pchnięciu kulą w z Pekinu i Londynu, obecnie Wiceprezes Polskiego Związku Lekkoatletyki) i Irena Telesz (aktorka, znana m.in. sagi NAD ROZLEWISKIEM).

 

Pekin 2022

Paraolimpijskie nominacje

Dnia 21 lutego 2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia paraolimpijskich nominacji. Z powodu pandemii, w uroczystości wzięło udział 2 sportowców oraz część naszej misji paraolimpijskiej. Z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Pierwszej Damy Agaty Konrhauser-Dudy nominacje otrzymali zawodnicy – Andrzej Szczęsny startujący w konkurencjach alpejskich oraz Piotr Garbowski startujący w biegach. XIII Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie Pekin 2022 rozpoczynają się 4 marca.

Tokio 2020

Medaliści Igrzysk Paraolimpijskich
TOKIO 2020

Zapraszamy na prezentację najnowszej wystawy pt.: Medaliści Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020 i spotkanie ze srebrną medalistkę w pchnięciu kulą Lucyną Kornobys. Nasze projekty wspierają: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Narodowy Instytut Wolności w ramach programu NOWEFIO oraz Fundusz Solidarnościowy.